ทัศนศึกษา อินเดีย-เนปาล
12-18 กุมภาพันธ์ 2563
previous arrow
next arrow
Slider

DOU-เรียนออนไลน์

ดีโอยูเปิดทำการสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระบบการสอบออนไลน์ทุกรายวิชา นักศึกษาสามารถแจ้งทำการสอบในระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563ได้ทาง https://lin.ee/58qQdo8  หรือนักศึกษาสามารถสอบระบบทางไกล📝รับข้อสอบทางไปรษณีย์ระหว่าง วันที่ 22 -28 มีนาคม พ.ศ. 2563
📝 แล้วส่งกระดาษคำตอบและแบบฝึกหัดคืน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ. 2563
ส่งมาตามที่อยู่ เลขที่ 23/2 ม.7 อาคาร 100 ปี DOU สำนักการศึกษา(ส่งแบบฝึกหัดDOU) ต.คลอง3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 06-2620-9090, 08-6326-3822,081-4288399
Line id : @dou-us
www.thaidou.us
❤️ ❤️ ด้วยความรักและปรารถนาดี อยากให้นักศึกษาทุกท่านมีสุขภาพที่ดี ฝ่าวิกฤตไวรัสครั้งนี้ไปด้วยกันคะ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ DOU

ประชาสัมพันธ์

ส่งแบบฝึกหัดป้องกัน Covid-19

สำหรับนักศึกษาที่ไม่มาวัด ภาคเรียนที่ 1/63

ให้นักศึกษาส่งแบบฝึกหัดต่างๆ มาที่อยู่ตามด้านล่างค่ะ

กรุณาส่ง

DOU สำนักการศึกษา (ส่งแบบฝึกหัด)

อาคาร 100 ปี 23/2  ม. 7  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

นักศึกษาที่ประสงค์สอบออนไลน์สามารถ Add line ได้โดยแสกนที่บาร์โค้ด (SCAN QRCODE)

ตอบปัญหาธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครเรียน/สอบออนไลน์

เปิดรับสมัครเรียน/สอบออนไลน์ ชิงรางวัล หัวข้อ “ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ทำได้อย่างไร”  ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 63- 15 มี.ค.63 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเรียนการสอน สอบถามรายละเอียด ดร.เขมิกา วรสันต์โต 081-4288399

ปฏิทิน DOU

กิจกรรมปฏิทินการศึกษา 2563
เทอม 1summerเทอม 2
รับสมัครและลงทะเบียน29 ธ.ค. 62 - 2 ก.พ. 633 พ.ค. - 31 พ.ค. 6316 ส.ค. - 13 ก.ย. 63
วันเปิดภาคเรียน29 ธ.ค. 623 พ.ค. 6316 ส.ค. 63
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1 ก.พ. 636 มิ.ย. 6312 ก.ย. 63
เวลาเรียน29 ธ.ค.- 21 มี.ค. 633 พ.ค. - 4 ก.ค. 6316 ส.ค. - 7 พ.ย. 63
รับข้อสอบ22-28 มี.ค. 635 - 11 ก.ค. 638 - 14 พ.ย. 63
สัปดาห์การส่งข้อสอบ29 มี.ค.- 6 เม.ย 6312 - 20 ก.ค. 6315 - 23 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบ3 พ.ค. 6316 ส.ค. 6327 ธ.ค. 63

พม.ดร.วุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

คณบดีคณะพุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

” มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เกิดขึ้นตามดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยความตั้งใจที่จะให้มีมหาวิทยาลัยที่จะเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยใช้การศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยเป็นระบบทางไกล ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง และเน้นนำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต ตามแนวทางพุทธวิถี เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกต่อไป “

ดร.เขมิกา วรสันต์โต

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

“DOU ศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษา ก้าวสู่มหาวิทยาลัยออนไลน์ โดยเปิดสอนคอร์สออนไลน์ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”

DOU เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนคอร์สออนไลน์

ติดต่อ ดร.เขมิกา วรสันต์โต โทร. 081-4288399

ติดต่อ DOU

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ติดต่อด้วยตัวเอง

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย  อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2

วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี    

– วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-11.00 และ 13.00-17.00 น.

– วันอาทิตย์ที่เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ 062-620-9090,086-326-3822

ติดต่อทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารต่างๆ โดยจ่าหน้าซองมาที่

ศูนย์ประสานงานดีโอยู ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุธานี 12120

ทาง Internet

website    : www.dou.us/www.thaidou.us

email        : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย) / jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ)

จำนวนคนดู 1,297