previous arrow
next arrow
Slider

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya Open University, California

โครงการธรรมยาตรา ปีที่ 8

โครงการธรรมยาตรา ปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ มี เยาวชนและประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรมธรรมยาตรา ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม สร้างความเป็นสิริมงคล ในเทศกาลขึ้นปีหม่

S__4014174

พิธีมอบใบประกาศสัมฤทธิบัตร

31 ธันวาคม 2562 พิธีมอบใบประกาศสัมฤทธิบัตร แก่นักศึกษาที่จบหลักสูตรสัมฤทธิบัตร รายวิชา ศาสตร์แห่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับความเมตตาจาก พระครูธรรมธร อารักษ์ ญาณารกฺโข เป็นผู้มอบ

Happy New Year 2020 of Successor

งานอาสา DOU ด้วยใจ จัดกิจกรรม สุขสันต์วันปีใหม่ 2020 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง spd 15 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สัมมนาความรู้องค์รวมรุ่นที่ 5

สัมมนาประมวลความรู้องค์รวมรุ่นที่ 5 วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ทัศนศึกษาอินเดีย

ตามรอยพระศาสดา กับ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่ประเทศอินเดียและเนปาล ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

โครงการธรรมยาตรา ปีที่ 8

คณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน DOU ถวายภัตตาหารและปานะทุกเช้าและทุกเย็น

***ข่าวประชาสัมพันธ์****

  • เปิดรับนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนวันที่ 29 ธันวาคม 2562- 23 กุมภาพันธ์ 2563
  • ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมเดินทางทอดผ้าป่าสามัคคี ทวีปยุโรป ณ วัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์ และวัดพระธรรมกายแฟรงค์เฟิต ระหว่างวันที่ 10-22 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ท่านจะได้ทัศนาอารยธรรม และธรรมชาติอันสวยงาม ในทั้งสองประเทศ สนใจติดต่อ 081- 4291974 LINE ID:

แนะนำมหาวิทยาลัย

Dhammakaya Open University

DOU Social

ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Buddhist knowledge for perfectionist

พม.ดร.วุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

คณบดีคณะพุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

” มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย เกิดขึ้นตามดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยความตั้งใจที่จะให้มีมหาวิทยาลัยที่จะเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยใช้การศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยเป็นระบบทางไกล ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง และเน้นนำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิต ตามแนวทางพุทธวิถี เป็นกัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกต่อไป “

ดร.เขมิกา วรสันต์โต

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี

“DOU ศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษา ก้าวสู่มหาวิทยาลัยออนไลน์ โดยเปิดสอนคอร์สออนไลน์ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”

กิจกรรมปฏิทินการศึกษา 2563
เทอม 1summerเทอม 2
รับสมัครและลงทะเบียน29 ธ.ค. 62 - 2 ก.พ. 633 พ.ค. - 31 พ.ค. 6316 ส.ค. - 13 ก.ย. 63
วันเปิดภาคเรียน29 ธ.ค. 623 พ.ค. 6316 ส.ค. 63
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1 ก.พ. 636 มิ.ย. 6312 ก.ย. 63
เวลาเรียน29 ธ.ค.- 21 มี.ค. 633 พ.ค. - 4 ก.ค. 6316 ส.ค. - 7 พ.ย. 63
รับข้อสอบ22-28 มี.ค. 635 - 11 ก.ค. 638 - 14 พ.ย. 63
สัปดาห์การส่งข้อสอบ29 มี.ค.- 6 เม.ย 6312 - 20 ก.ค. 6315 - 23 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบ3 พ.ค. 6316 ส.ค. 6327 ธ.ค. 63

DOU เปิดรับสมัครนักศึกเรียนคอร์สออนไลน์

ติดต่อ ดร.เขมิกา วรสันต์โต โทร. 081-4288399

หลักสูตรคอร์สออนไลน์

douonline

dou ออนไลน์

เราเกิดมาทำไม? ตายแล้วไปไหน? เรียนรู้โลกและชีวิต เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ที่นี่มีคำตอบให้คุณ

coachcheevit

โค้ชชีวิต

การเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะการเข้าสังคมและอารมณ์ (Social & Emotional Skills)

douinter

ภาคต่างประเทศ

Why is life so diverse? Happiness or sadness, rich or poor, healthy or unhealthy?

Yoga

คอร์ส "โยคะ ยืดเส้น แก้อาการ"

การฝึกฝนร่างกายและจิตใจด้วยชุดท่าที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายประกอบกับการหายใจ

ติดต่อ DOU

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ติดต่อด้วยตัวเอง

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย  อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2

วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี    

– วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-11.00 และ 13.00-17.00 น.

– วันอาทิตย์ที่เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ 062-620-9090,086-326-3822

ติดต่อทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารต่างๆ โดยจ่าหน้าซองมาที่

ศูนย์ประสานงานดีโอยู ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุธานี 12120

ทาง Internet

website    : www.dou.us/www.thaidou.us

email        : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย) / jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ)

จำนวนคนดู 497
ติดต่อ dou