งานครบรอบ 17 ปี DOU

สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ถวายมหาสังฆทาน 77 รูป และถวายกองทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร บูชาธรรมมหาปูชนียาจาย์ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ (โถงช้าง) วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

DOU คอร์สออนไลน์

  มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนียได้เปิดคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อให้ชาวพุทธที่สนใจได้เรียนรู้หลักคำสอนต่างๆ ในพระพุทธศาสนา ท่ามกลางยุคโลกภิวัฒน์ที่แปลงแปลงอย่างรวดเร็ว

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์  เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ในส่วนที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างสมบูรณ์ผ่านสื่ออื่นๆ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างประสบการณ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน นักศึกษาและคณาจารย์ ในการแนะแนว ตอบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ปรึกษาการทำรายงาน ซึ่งกิจกรรมปฏิสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ เช่น การปฐมนิเทศ ธรรมปฏิบัติ กิจกรรมตามรอยเส้นทางพระพุทธองค์กิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ และการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา

มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เป็นมหาวิทยาลัยเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ไม่สามารถที่จะนำวุฒิการศึกษาไปประกอบอาชีพได้ แต่ศึกษาไปเพื่อให้ชีวิตของเราสมบูรณ์แบบมาขึ้น การศึกษาทางโลก เรียนเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีพตัวเองเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอเนียเรียนแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เรียนรู้เรื่องความจริงของชีวิต เรียนแล้วสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้ มีหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ไม่มีวุฒิไปจนถึงมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ก็สามารถเรียนได้

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ติดต่อด้วยตัวเอง

ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร ชั้น  2  วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

  • วันจันทร์ – เสาร์   เวลา 9.00 – 11.00 และ 13.00 – 17.00 น.
  • วันอาทิตย์ที่ เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
  • โทรศัพท์ 093-0757997,086-326-3822

ติดต่อทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารต่างๆ โดยจ่าหน้าซองมาที่

ศูนย์ประสานงานดีโอยู ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ทาง Internet

website : www.dou.us  / www.thaidou.us

email : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย) , jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ