มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (Dhammakaya Open University ' California)

ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ในส่วนที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างสมบูรณ์ผ่านสื่ออื่นๆ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างประสบการณ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน นักศึกษาและคณาจารย์

ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ คือ เส้นทางของสถานที่สำคัญ 7 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร และสถานที่สำคัญแต่ละแห่งบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์นี้ จะเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึ่งบรรดาศิษยานุศิษย์ ได้พร้อมใจกันหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำบริสุทธิ์ เพื่อแสดงถึงความรัก ความเคารพ และความกตัญญูต่อพระคุณอันไม่มีประมาณของท่าน

สัมมนาความรู้องค์รวม

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
กำหนดการสัมมนาเพื่อประมวลความรู้องค์รวม วันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ เขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
07.00 น. ลงทะเบียนขึ้นรถบัส ที่โถงช้าง
07.30 น. ออกเดินทางสู่เขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
12.30 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ ห้องสัมมนา “แก้วกายธรรม”
13.00 น.-14.00 น. ปฐมนิเทศภาพรวมกิจกรรม
14.00 น.-15.00 น. สอบประมวลรวมความรู้ 40 ข้อ
15.00 น.-17.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์
18.30 น.-19.00 น. ทำวัตรเย็น / นั่งสมาธิ
19.00 น.-21.30 น. บรรยายประมวลสรุปความรู้ (กลุ่ม GB) และ Brainstorm บูรณาการการนำไปใช้

วัดความรู้องค์รวม DOU

ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เป็นการวัดและประเมินผลความรู้ของนักศึกษาในขั้นตอนสุดท้าย โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การทดสอบและการสัมมนา โดยนักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการวัดระดับความรู้องค์รวมได้ครั้งละหนึ่งรูปแบบ

กิจกรรมงานบุญ

พิธีถวายกองทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร

บริวารกฐิน 7 แห่งเส้นทางพระผู้ปราบมาร

ทัศนศึกษาสังเวชนียสถานทั้ง 4

ทอดผ้าป่า พัฒนาวัดบางขันธ์ 

ในโครงการธรรมยาตรา ปี 2563

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ติดต่อด้วยตัวเอง

ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร ชั้น  2  วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

  • วันจันทร์ – เสาร์   เวลา 9.00 – 11.00 และ 13.00 – 17.00 น.
  • วันอาทิตย์ที่ เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
  • โทรศัพท์ 093-0757997,086-326-3822

ติดต่อทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารต่างๆ โดยจ่าหน้าซองมาที่

ศูนย์ประสานงานดีโอยู ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ทาง Internet

website : www.dou.us  / www.thaidou.us

email : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย) , jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ