มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

บริวารกฐิน ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 5

กฐินตามรอยเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 5 ไปทั้งหมด 5 สถานที่

  • โลตัสแลนด์ สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่
  • วันสองพี่น้อง สถานที่หลวงปู่เกิดใหม่ด้วยเพศสมณะ
  • วัดบางปลา สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก
  • วัดโบสถ์บน บางคูเวียง สถานที่หลวงปู่บรรลุธรรม
  • วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ สถานที่หลวงปู่ปักหลักทำวิชชา

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย และผู้มีบุญลูกหลานหลวงปู่ฯ ทั่วโลก
น้อมถวายบริวารกฐิน 5 วัด เพื่อแสดงความกตัญญูบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
‐———————
แม้งานบุญพิธีในปีนี้ จะมีฝนตกชุ่มฉ่ำตลอดทั้งวัน แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อลูกหลานหลวงปู่ฯ ยอดนักสร้างบารมี
ทุกคนต่างปลิ้มปีติใจที่ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้ง 5 วัด สั่งสมบุญกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำ..
‐———————
ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระคุณเจ้าทุกรูป อันได้แก่
1.พระกำพล อคฺคจกฺโก ท่านประธานสงฆ์  อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี
2. พระปริยัติวรคุณ เจ้าอาวาส  วัดสองพี่น้อง
3. พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าอาวาส  วัดบางปลา
4. พระวินัยธรอนุวัฒน์ อายุวฑฺฒโน เจ้าอาวาส  วัดโบสถ์บน บางคูเวียง
5. คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
‐———————
ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ กัลฯ มนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ , กัลฯ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อจักรชัย
และลูกหลานหลวงปู่ฯ ทั่วโลกที่ร่วมบุญ และร่วมเดินทางแสวงบุญถวายผ้าป่าบริวารกฐิน ปีที่ 5 เพื่อสืบสานเส้นทางพะผู้ปราบมารให้สำเร็จลุล่วง
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ ปลอดภัยจากโควิด 19

ขอเอาบุญมาฝากลูกหลานหลวงปู่ฯ ทั่วโลกด้วยนะคะ
” สาธุ สาธุ สาธุ..”

บริวารกฐิน เส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 5

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ติดต่อด้วยตัวเอง

ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร ชั้น  2  วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

  • วันจันทร์ – เสาร์   เวลา 9.00 – 11.00 และ 13.00 – 17.00 น.
  • วันอาทิตย์ที่ เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
  • โทรศัพท์ 093-0757997,086-326-3822

ติดต่อทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารต่างๆ โดยจ่าหน้าซองมาที่

ศูนย์ประสานงานดีโอยู ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ทาง Internet

website : www.dou.us  / www.thaidou.us

email : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย) , jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ