ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ปฐมกฐิน ณ เมียวดี...

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ปฐมกฐิน ณ เมียวดี…

ภาพประวัติศาสตร์ในการสร้างบารมี
ที่สุดแห่งความปลาบปลื้มใจมากๆ ในปี ๒๕๖๒

คณะมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) ร่วมกับ กัลฯ กุลนิดา กาญจนวรกิจ และกัลฯ สมพงษ์ อัจฉริยะอนุชน เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี สร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วจี อ.เมียวดี ประเทศ เมียนมาร์

ขอเอาบุญปลื้มๆ มาฝากทุกๆ ท่านค่ะ 🙏🙏
ขอให้ได้บุญทอดกฐินปักหลักวิชชาธรรมกาย
สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-เมียนมาร์ ด้วยกัน นะคะ…🙏🙏

DOU ร่วมกับ กัลฯ กุลนิดา กาญจนวรกิจ และกัลฯ สมพงษ์ อัจฉริยะอนุชน

ภาพบรรยากาศในงาน

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรกาย แคลิฟอร์เนีย

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 062-6209090, 056-3263822 ตู้ ปณ.69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี