ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

งานครบรอบ 16 ปี DOU

การจัดงานวาระครบรอบ 16 ปี DOU ในปีนี้
เจ้าภาพทุกท่านปลื้มปีติในบุญที่ได้มาร่วมกันถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรให้ได้เรียนฟรี และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรพิเศษ ดร.กฤษฎา จ่างใจมนต์ ดร.จอมพล สุภาพ มาบรรยายในหัวข้อ “การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ทั้งนี้มีศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 4 ท่าน ได้รับโล่รางวัลจากสมาคมศิษย์เก่าที่สร้างคุณูปการให้กับสังคม และพระพุทธศาสนา นำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่าน สมาคมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และทีมงาน DOU ที่ช่วยกันสร้างบรรยากาศอันแสนอบอุ่นในวาระครบรอบ 16 ปี พบกันใหม่ในปีหน้านะคะ

“16 ปี DOU แล้วนะ ผ่านไปเร็วจัง”
เอาบุญทุกบุญตลอด 16 ปี มาฝากทุกท่านด้วยค่ะ สาธุๆๆ

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 062-6209090, 056-3263822 ตู้ ปณ.69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี