💎💎ร่วมกันฝ่าวิกฤต ปี 63.... #ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ทำได้อย่างไร การเรียนพระพุทธศาสนาออนไลน์📲📲 >> เรียนแล้วมีกำลังใจไม่สิ้นสุด >> เรียนแล้วพบความสุขและความสำเร็จทั้งในภพนี้และภพหน้า >> เรียนง่ายๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา 📍📍ขยายเวลา อีกเพียง 3 วันเท่านั้น 📍📍Big bonus **เรียนฟรี** รับจำนวนจำกัด..สำหรับผู้มีบุญทุกท่าน ปิดรับสมัคร 20 มีนาคม 63 เวลา 12.00 น. ติวผ่าน Facebook Live ครั้งแรก : 20 มี.ค. เวลา 20.00 น. เชิญเข้ากลุ่มเพื่อเรียนและสอบได้ที่นี่ค่ะ
ศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

1. ความไม่ติดอยู่ในของรักของชอบของผู้อื่น หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจมุ่งไปสู่หนทางแห่งพระนิพพานเป็นหลัก สิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้จะไม่มีติดอยู่ภายในใจของท่านเลยแม้แต่น้อย ถ้าจะติดก็ติดอยู่เพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้น นั่นก็คือ…ติดอยู่กับการสร้างบุญสร้างบารมี เพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

2. ความไม่อาลัยเกี่ยวข้องในสิ่งของภายนอก หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายในชีวิต ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น คน สัตว์ หรือสิ่งของ ที่ชาวโลกทั้งหลายต่างก็หลงใหลได้ปลื้ม พระโพธิสัตว์ก็จะไม่หลงยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น เพราะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ใจไม่เป็นอิสระ และเป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์ทุกคนต้องติดอยู่ในภพ กล่าวคือ ยากที่จะทำให้จิตให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลศทั้งหลายได้

3. ความเสียสละ การแบ่งปัน หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีความยินดีในการเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ เพราะอัธยาศัยโดยปกติของพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อสละความตระหนี่ออกจากใจอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ในทุกๆชาติที่ท่านเกิดมาสร้างบารมี ท่านจึงได้สละทรัพย์ สละอวัยวะ หรือแม้กระทั่งสละชีวิตของตัวท่านเองให้แก่ผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขอย่างยิ่งของตัวท่านเอง และมวลมนุษย์ชาติทั้งหลาย นั่นก็คือ…การได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ด้วยเหตุนี้เอง…พระโพธิสัตว์จึงถือเป็นสุดยอดของบุคคลที่มีความเสียสละ และเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของโลกและจักรวาลอย่างแท้จริง

4. ความปล่อยวาง หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่สามารถปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่มากระทบใจได้อย่างง่ายดาย เพราะโดยปกติแล้ว พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจไม่ผูกโกรธใคร ไม่ว่าร้ายใคร ไม่ถือสาหาความใคร และไม่เอาเรื่องใครเลยแม้แต่น้อย จะมีก็แต่อารมณ์ที่อยากจะสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไปเพียงอย่างเดียว

5.ความไม่คิดกลับกลอก หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่ไม่มีความคิดกลับกลอกไปมา เพราะโดยปกติแล้ว พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีสัจจะประจำใจ กล่าวคือ เป็นคนจริง คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น พูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้น และทุกคำพูดหรือทุกการกระทำของพระโพธิสัตว์ จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขต่อตัวท่านเองและชาวโลกเท่านั้น

6. ความละเอียดรอบคอบ หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบช่างสังเกต และเป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี เพราะเวลาทุกอนุวินาทีของพระโพธิสัตว์นั้นมีค่าเป็นอย่างยิ่ง

7. ความเป็นของใหญ่ หมายความว่า พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ และมีใจที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณ ประดุจดั่งความกว้างใหญ่ของท้องมหาสมุทร อันเนื่องมาจากท่านได้มองเห็นถึงประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติเป็นอย่างมากที่สุด

8. ความเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปจะรู้ตามได้ยาก หมายความว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความคิดเหนือกว่าวิสัยของบุคคลทั่วไปจะคิดได้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะพระโพธิสัตว์ประกอบด้วยจิตใจที่สูงส่ง มีความกล้าที่จะคิดและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ดีงาม

9.ความเป็นผู้ทำในสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยาก หมายความว่า ท่านมีความสามารถในการที่จะทำเรื่องใหญ่ๆ ยากๆ ให้เป็นเรื่องเล็กๆและง่ายๆได้ ซึ่งไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะยากเย็นแสนเข็ญสักปานใด แต่เมื่อเรื่องเหล่านั้นมาถึงมือของพระโพธิสัตว์แล้ว ท่านก็สามารถที่จะทำเรื่องเหล่านั้นให้สำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมในทุกๆครั้ง

10. ความเป็นของไม่มีใครเสมอ หมายความว่า ท่านเป็นผู้ที่ไม่มีใครเสมอเหมือนได้ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะท่านเป็นผู้นำในการสร้างบารมี ที่มีความคิด คำพูด และการกระทำที่ประเสริฐเหนือกว่าคนอื่นเป็นอย่างมาก

  • ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่ว่าท่านจะถือกำเนิดเกิดมาเป็นอะไรก็ตาม ลักษณะของความเป็นผู้นำนี้ก็จะติดตัวท่านมาโดยตลอด จนกระทั่ง ท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด

 

ติดตามเรา

บทความน่าสนใจ

EP.23 บทที่ 3 โลกหน้ามีที่ไป ตายแล้วไม่สูญ ข้อ 5 ชีวิตของมนุษย์

EP.22 บทที่ 3 โลกหน้ามีที่ไป ตายแล้วไม่สูญ ข้อ 4 ชีวิตของเทวดา

EP.21 บทที่ 3 โลกหน้ามีที่ไป ตายแล้วไม่สูญ ข้อ 3 สถานที่รองรับชีวิตในวัฏสงสาร

EP.20 บทที่ 3 โลกหน้ามีที่ไป ตายแล้วไม่สูญ ข้อ 2 รูปกายที่รองรับชีวิตในวัฏสงสาร

EP.19 บทที่ 3 โลกหน้ามีที่ไป ตายแล้วไม่สูญ ข้อ 1 รูปแบบของการเกิด

EP.18 บทที่ 2 ข้อ 10 วิธีแก้ไขวิบากกรรม

จำนวนคนดู 4