ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ทอดผ้าป่าบริวารกฐินเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4

23 ตุลาคม 2562
ทอดผ้าป่าบริวารกฐินเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4

คณะเจ้าภาพทุกท่านปลื้มปีติในบุญเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนลูกหลานหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) และพระครูบาไชยบูลย์ ธมฺมชโย น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมเ และบริวารกฐิน ถวายแด่ท่านเจ้าอาวาส ท่านประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ ทุกวัดในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ตลอดทั้งวัน ได้แก่
1. อนุสรณสถานพระมงคลเทพมุนี
2. วัดสองพี่น้อง
3. วัดบางปลา
4. วัดโบสถ์บน
5. วัดปากน้ำ
รวมทั้งอธิษฐานจิตร่วมบุญทอดกฐินที่วัดพระธรรมกาย และอนุสรณสถานบางนางแท่น

กิจกรรมทอดผ้าป่าบริวารกฐิน 2562 จัดขึ้นเป็นปีที่ 4
DOU มีความตั้งใจที่จะรักษาพุทธประเพณี ถวายมหากาลทานเพื่อแสดงความกตัญญูน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และร่วมกันสืบสานเส้นทางพระผู้ปราบมาร ให้คงอยู่คู่วิชชาธรรมกายตลอดไป

ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 062-6209090, 056-3263822 ตู้ ปณ.69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี