ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ทัศนศึกษาสังเวชนียสถานทั้ง 4

ตามรอยพระพุทธเจ้า กับ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่ประเทศอินเดียและเนปาล ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ภาพบรรยากาศ กิจกรรมดีโอยูเดินทางแสวงบุญ สักการะบูชาสังเวชนียสถานทั้ง 4 ณ ประเทศอินเดีย และเนปาล ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เอาบุญทุกบุญมาฝากทุกท่านด้วยนะครับ🙏🙏🙏

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 062-6209090, 056-3263822 ตู้ ปณ.69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี