email : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย / jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่น)

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ฝ่าวิกฤตโรคร้าย ป้องกันไวรัส covid 19 dou เปิดการเรียนการสอนความรู้ทางพระพุทธศาสนา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ทางระบบออนไลน์ทุกรายวิชา นักศึกษาสามารถเรียนและทำการสอบจากที่บ้านง่ายๆ ด้วยตนเอง จากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ ผ่านทางอินเทอร์เนต
      เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และเปิดรับลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

   สมัครเรียนได้ทาง www.thaidou.us หรือ Line @dou-us
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 06-2620-9090, 08-6326-3822
    มาดูแลสุขภาพกาย แล้วฟื้นฟูสุขภาพใจ ด้วยธรรมมะของพระพุทธเจ้า แล้วพบกันนะครับ

ตอบปัญหาธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครเรียน/สอบออนไลน์

เปิดรับสมัครเรียน/สอบออนไลน์ ชิงรางวัล หัวข้อ “ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ทำได้อย่างไร”  ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 63- 15 มี.ค.63 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเรียนการสอน สอบถามรายละเอียด ดร.เขมิกา วรสันต์โต 081-4288399

บทความน่าสนใจ

EP.23 บทที่ 3 โลกหน้ามีที่ไป ตายแล้วไม่สูญ ข้อ 5 ชีวิตของมนุษย์

EP.22 บทที่ 3 โลกหน้ามีที่ไป ตายแล้วไม่สูญ ข้อ 4 ชีวิตของเทวดา

EP.21 บทที่ 3 โลกหน้ามีที่ไป ตายแล้วไม่สูญ ข้อ 3 สถานที่รองรับชีวิตในวัฏสงสาร

EP.20 บทที่ 3 โลกหน้ามีที่ไป ตายแล้วไม่สูญ ข้อ 2 รูปกายที่รองรับชีวิตในวัฏสงสาร

EP.19 บทที่ 3 โลกหน้ามีที่ไป ตายแล้วไม่สูญ ข้อ 1 รูปแบบของการเกิด

EP.18 บทที่ 2 ข้อ 10 วิธีแก้ไขวิบากกรรม

ศิษย์เก่าเล่าให้ฟัง

Category

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ติดต่อด้วยตัวเอง

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย  อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2

วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี    

– วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-11.00 และ 13.00-17.00 น.

– วันอาทิตย์ที่เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โทรศัพท์ 062-620-9090,086-326-3822

ติดต่อทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารต่างๆ โดยจ่าหน้าซองมาที่

ศูนย์ประสานงานดีโอยู ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุธานี 12120

ทาง Internet

website    : www.dou.us/www.thaidou.us

email        : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย) / jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ)