ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

S__4014201_0

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

  • หลักสูตรสัมฤทธิบัตร ได้แก่ บุคคลทั่วไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีอายุครบ 16 ปี บริบูรณ์ในวันเปิดภาคการเรียน
  • สามารถเลือกศึกษาได้ตามความสนใจและเลือกเรียนเป็นชุดวิชา
  • การศึกษาสามารถสะสมเพื่อปรับเป็นระดับปริญญาตรีได้

ติดต่อด้วยตัวเอง

ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย  อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2

วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี    – วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-11.00 และ 13.00-17.00 น.

– วันอาทิตย์ที่เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

– โทรศัพท์ 062-620-9090,086-326-3822

ภาพบรรยากาศในงาน

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 062-6209090, 056-3263822 ตู้ ปณ.69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี