มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (Dhammakaya Open University ' California)

ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

นิทรรศการ

ชีวประวัติมหาปูชนียาจารย์

ศึกษาชีวประวัติ ข้อวัตรปฏิบัติ ปฏิปทาของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ที่ท่านได้ปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำมาใช้ได้จริง เกิดผลจริงอันเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นต้นแบบแห่งการสร้างบารมีของชนรุ่นหลังสืบไป

สานฝันต่อพระพ่อตั้งมโนปณิธาน

ตลอดระยะเวลา 17 ปี ที่ผ่านมา DOU ได้มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน ให้ก้าวทันยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา แม้กระแสสังคมและกระแสโลก จะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเพียงใด แต่เรายังคงมุ่งมั่นนำพุทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา ขยายไปสู่จิตใจผู้คน เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้เข้าถึงสันติสุขภายใน และวันที่ 19 กันยายน 2563 วันแห่งประวัติศาสตร์ที่ลูกๆ DOU ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีบุญทั่วโลก จึงพร้อมใจน้อมถวายมหาสังฆทาน 77 รูป เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ด้วยความเคารพรักอย่างยิ่ง

กิจกรรม

พิธีทอดผ้าป่าและเปิดนิทรรศการพุทธศิลป์มหาปูชนียาจารย์ เปิดงานโดยท่าน สมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี และอาจารย์ลือพงศ์ ลีลพนัง เป็นผู้บรรยายประวัติความเป็นมาของมหาปูชนียาจารย์

หลังเสร็จพิธีเปิดนิทรรศการ ได้เข้าสู่พิธีทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษาและถวายสังฆทาน ประธานฝ่ายสงฆ์ คือ พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย  ปธ. 9 และประธานฝ่ายฆราวาส คือ กัลยาณมิตรมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ และกัลยาณมิตรจิตภินันท์ อนันต์ไชยพร และยังมีกัลยาณมิตรอีกมากมายเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมงานในครั้งนี้ และนิทรรศการพุทธศิลป์มหาปูชนียาจารย์เปิดให้ชมจนถึงสิ้นเดือนนี้

พม.ดร.วุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

ประธานฝ่ายสงฆ์

กัลฯ มนต์กนิษฐ์

ขัตติยากรจรูญ

กัลฯ จิตภินันท์

อนันต์ไชยพร

ประธานฝ่ายฆราวาส

ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์

ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี

อ.ลือพงศ์ ลีลพนัง

ผู้บรรยายชีวประวัติมหาปูชนียาจารย์

นิทรรศการชีวประวัติมหาปูชนียาจารย์ เปิดให้เข้าชมจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563

ศูนย์ประสานงาน

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ติดต่อด้วยตัวเอง
ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย  อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ฯ โซนอาคาร 3 ชั้น 2
วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี    
– วันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-11.00 และ 13.00-17.00 น.
– วันอาทิตย์ที่เสา N26 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
_  โทรศัพท์ 093-0757997,086-326-3822
ติดต่อทางไปรษณีย์
ส่งเอกสารต่างๆ โดยจ่าหน้าซองมาที่
ศูนย์ประสานงานดีโอยู ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ.คลองหลวง จ.ปทุธานี 12120
ทาง Internet
website    : www.dou.us/www.thaidou.us
email        : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย) / jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่นๆ)