มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

email : info@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศไทย / jp-dou@dou.us (สำหรับนักศึกษาในประเทศอื่น)

dou

พระพุทธเจ้าเปิดโลก, ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์,ปรโลกวิทยา,ยมโลก

เอกสารประกอบการเรียน

หมวดวิชาสมาธิ

หมวดวิชา MD

สมาธิ 1 (MD 101)

หลักการทำสมาธิเบื้องต้น

สมาธิ 2 (MD 102)

หลักการเจริญสมาธิภาวนา

สมาธิ 4 (MD 204)

เทคนิคในการทำสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย

สมาธิ 5 (MD 305)

หลักสมถวิปัสนากรรมฐาน

หมวดวิชาเป้าหมายชีวิต

หมวดวิชา GL

จักรวาลวิทยา (GL101)

โครงสร้างจักรวาลวิทยา

ปรโลกวิทยา (GL102)

ยมโลก

กฏแห่งกรรม (GL203)

กฏแห่งกรรม

ศาสาตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (GL204)

การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ (GL305)