ตามรอยพระไตรปิฏก

จัดกิจกรรม “ตามรอยพระไตรปิฎก” ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566 🪷

โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีระพงษ์ นิมฺมโล ( พระอาจารย์ประจำวิชา พระไตรปิฎกศึกษา (GB 407 ) เมตตาบรรยายธรรมะ, ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับ

▶️พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 3 พ.ศ.236 พระเจ้าอโศกส่งพระโสณะ พระอุตตระและคณะพระสมณะฑูตมาเผยแผ่ที่ดินแดนสุวรรณภูมิ

▶️ ฟังบรรยายเกี่ยวกับพระไตรปิฎกหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตามรอยหลักฐานคำว่า “ธรรมกาย” ในพระไตรปิฎก ที่พุทธมณฑล

▶️ ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาคัมภีร์โบราณจารึกด้วยอักษร “พราหมี” ขุดค้นพบที่หุบเขาบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ อายุ 2,500 ปี จากกรุงกบิลพัสดุ์ ที่ประดิษฐานไว้ที่เจดีย์ภูเขาทอง

🌟ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับสาระความรู้อันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์อย่างเต็มที่ และสัมผัสกับบรรยายกาศจากสถานที่จริง ซึ่งทำให้นักศึกษาทุกท่านได้รับความรู้ ความเบิกบานอย่างเต็มที่

🙏🙏ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน🙏🙏