มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya open university ' California

ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

มหาสังฆทานต้านโควิด (ออนไลน์) 18 บุญ 18 ปี DOU

เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

DOU

ทำบุญครบรอบ 18 ปี

สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564

เวลา 8.30 - 17.30 น. (APP ZOOM)

ชมรมประสานงาน DOU

ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 093-0757997

อีเมล์ :  info@dou.us  (สำหรับประเทศไทย)

อีเมล์ :  jp-dou@dou.us  (สำหรับประเทศอื่น)

line ID : @dou-us

DOU Liaison Office (Thailand)

P.O.Box 69 Khlong Luang, Pathumthani,

12120 Thailand

contact Undergraduate School

Tel. +(66-9) 30757997, +(66-9) 68709781

Email : info@dou.us, english@dou.us

ระดับปริญญาโท

โทรศัพท์ : 086-326-3857

อีเมล์ : doumaster@dou.us

Contact Graduate School

Tel. +(66-9) 58714925  

Email : doumaster@dou.us