มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya open university ' California

ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

18 กันยายน 2564 "มหาสังฆทาน ออนไลน์ 18 ปี 18 บุญ"

มหาสังฆทานต้านโควิด (ออนไลน์) 18 บุญ 18 ปี DOU

เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

DOU

ทำบุญครบรอบ 18 ปี

สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564

เวลา 8.30 - 17.30 น. (APP ZOOM)

โซนอเมริกา, โอเซียเนีย, ประเทศไทย

กิจกรรมภาคสาย

พิธีถวายมหาสังฆทานต้านภัยโควิด (ออนไลน์) 18 บุญ 18 ปี DOU

สถานที่

เวลาท้องถิ่น

วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

20.00 น.

วัดพระธรรมกาย บริสเบน

13.00 น.

ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI

วัดพระธรรมกาย

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

เวลา

กิจกรรม

8.30 น.

ลงทะเบียนออนไลน์

9.00 - 9.45 น.

ปฏิบัติธรรม

9.45 - 11.00 น.

พิธีถวายมหาสังฆทาน 18 บุญ 18 ปี DOU

โซนเอเชีย, ประเทศไทย

กิจกรรมภาคบ่าย

พิธีทอดผ้าป่า ถวายกองทุนการศึกษา พระภิกษุสามเณร (ออนไลน์)

สถานที่

เวลาท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายโตเกียว

15.45 น.

วัดพระธรรมกายสิงคโปร์

15.00 น.

ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท

DOU

วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย

เวลา

กิจกรรม

12.00 น.

ลงทะเบียนออนไลน์ รอบบ่าย

12.30 - 13.00 น.

รายการ DOU for you

13.00 - 13.45 น.

ปฏิบัติธรรม

13.45 - 15.00 น.

พิธีทอดผ้าป่าถวายกองทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร

โซนยุโรป, ประเทศไทย

พิธีกรรมรอบเย็น

พิธีเจริญพุทธมนต์ออนไลน์ สู้ภัยโควิด 19

สถานที่

เวลาท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน

9.30 น.

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

10.30 น.

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์

10.30 น.

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (idream)

วัดพระธรรมกาย

DOU

เวลา

กิจกรรม

15.30 น.

มอบของที่ระลึก ครอบรอบ 18 ปี DOU

15.45 - 16.15 น.

ปฏิบัติธรรม

16.15-17.30 น..

เจริญพุทธมนต์ออนไลน์

ชมรมประสานงาน DOU

ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 093-0757997

อีเมล์ :  info@dou.us  (สำหรับประเทศไทย)

อีเมล์ :  jp-dou@dou.us  (สำหรับประเทศอื่น)

line ID : @dou-us

DOU Liaison Office (Thailand)

P.O.Box 69 Khlong Luang, Pathumthani,

12120 Thailand

contact Undergraduate School

Tel. +(66-9) 30757997, +(66-9) 68709781

Email : info@dou.us, english@dou.us

ระดับปริญญาโท

โทรศัพท์ : 086-326-3857

อีเมล์ : doumaster@dou.us

Contact Graduate School

Tel. +(66-9) 58714925  

Email : doumaster@dou.us