DOU (SOCIAL NETWORK)

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

♦  ขอเชิญร่วมเดินทางสัมผัสอารยธรรมดินแดนแห่งตำนานกว่า 2600 ปี สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และที่ปฐมเทศนา และสถานที่ต่างๆ  ในวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2566 ในกิจกรรม “ตามรอยพระศาสดา สู่แดนพุทธภูมิ ” ติดต่อสอบถามที่ โทร. 081-429-1974

♦  ขอเชิญร่วมเดินทางและทำบุญบริวารกฐิน เชื่อมสายบุญกับหลวงปู่ฯ สืบสานเส้นทางพระผู้ปราบมาร ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 6.30-20.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-429-1974

♦  กราบขอบพระคุณอย่างสูง
พระราชเมธี ( วิชา อภิปญฺโญ ป.ธ.๗)รองเจ้าคณะภาค ๘ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม มาเป็นประธานสงฆ์ภาคเช้า
ภาคบ่าย ประธานสงฆ์ พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ดร.ป.ธ..๙
อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่าน สาธุๆๆ
 
พิธีทอดผ้าป่าถวายกองบุญการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ในวาระครบรอบ 19 ปี DOU
กัลฯ Mr.Tan Tian Lian ประธานกล่าวคำถวายทอดผ้าป่าและกล่าวคำถวายภัตตาหาร  กล่าวทุนการศึกษา  คุณประวิตร์ เลิศวิชัยวรวิชย์ (บาลี) คุณสุพรรณี เลิศวิชัยวรวิชย์ (ไทย) กล่าวนวัตกรรมฯ คุณอภิรัฐ ดวงใจ (บาลี) คุณสิริภรณ์ ดวงใจ (ไทย) กล่าวถวายปัจจัยเพื่อทุกสิ่ง (บาลี-ไทย) คุณชัยยศ เตชะทวีวัฒน์  กล่าวยารักษาโรค (บาลี-ไทย) คุณวาสนา เรืองรักษ์ลิขิต กล่าวอธิษฐานจิต คุณจิตภินันท์ อนันต์ไชยพร กล่าวถวายจตุปัจจัยไทยธรรม(บาลี-ไทย) คุณสุพัตรา ภัทรประสิทธิ์ กล่าวนวัตกรรมสื่อสารฯ (บาลี) คุณนิภาพรรณ ทองเต็ม กล่าวนวัตกรรมสื่อสารฯ (ไทย) ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว

ปฏิทินภาคการศึกษา 2/2565

สมัครใหม่/ลงทะเบียน
24 กรกฎาคม - 4 กันยายน 2565
เปิดภาคเรียน
24 กรกฎาคม 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
3 กันยายน 2565
สอบปลายภาค / รับข้อสอบ
16 - 22 ตุลาคม 2565
ส่งข้อสอบ
23 - 31 ตุลาคม 2565
ประกาศผลสอบ
27 พฤศจิกายน 2565

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี”
🙏ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมสร้างมหาปัญญาบารมี 📚 ด้วยการถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเรียน DOU ฟรีทั่วโลก ถวายวัดต่างๆทั่วไทย และวัดศูนย์สาขาต่างประเทศ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบุญปลื้มๆแสงสว่างแห่งปัญญากันนะคะ 💰💫

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุๆ✨✨🙏✨✨

ติดต่อ..ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรและรับใบอนุโมทนาบัตร

ได้ที่ LINE : @dou-us

คลิ๊ก https://lin.ee/y5henWi

สั่งสมบุญออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีถวาย มหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญา ทุกวันพระเวลา 10.30-11.15 น.  “พิธีถวายทุนการศึกษา , ยารักษาโรค และ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน อธิษฐานจิต , อุทิศบุญให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ลิ้งเข้า ZOOM ⇒ WWW.DMC.TV/2564/ED/1

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 865 E.Monrovia Pl., Azusa,Calirornia 91702, USA และอีก 40 แห่งทั่วโลก

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

อาคาร 100 ปี คุณยายฯ ชั้น 2 โซน อาคาร 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สภาธรรมกายสากล

ติดต่อวันอาทิตย์ และงานบุญใหญ่ ที่เสา N26 หน้าห้องแก้วสารพัดนึก ฝั่งตะวันออก

ชมรมประสานงาน DOU

ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร.  095-5191911

อีเมล์ :  edu@dou.us  

line ID : @dou-us

DOU Liaison Office (Thailand)

P.O.Box 69 Khlong Luang, Pathumthani,

12120 Thailand

contact Undergraduate School

Tel.  +(66-9) 55191911

DOU ปริญญาโท

โทรศัพท์ : 086-326-3857

อีเมล์ : doumaster@dou.us

Contact Graduate School

Tel. +(66-9) 58714925