ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya Open University

Line @ DOU-US

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

DOU (SOCIAL NETWORK)

Untitled-1677

📘เปิดรับข้อสอบ ภาคเรียนที่ 1/2566
🌟ในวันที่ 5-12 มีนาคม 2566

🌟สามารถรับข้อสอบได้ 3 ช่องทาง
📙1.สอบ online รับลิงค์ได้ที่ไลน์ @dou-us และไลน์กลุ่มวิชา
📙2.รับทางไปรษณีย์(เฉพาะนักศึกษาที่แจ้งรับข้อสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น)
📙3.รับข้อสอบด้วยตนเอง ณ สำนักงาน Dou วันอาทิตย์รับที่สภาธรรมกายสากล เสา N26

ปฏิทินภาคการศึกษา 1/2566

สมัคร/ลงทะเบียนเรียน
27 พฤศจิกายน 2565 - 5 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดภาคเรียน
27 พฤศจิกายน 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
7 มกราคม 2566
สอบปลายภาค / รับข้อสอบ
5-12 มีนาคม 2566
ส่งข้อสอบ
13-20 มีนาคม 2566
ประกาศผลสอบ
16 เมษายน 2566
331816456_626606109228658_3582374885354337782_n

ดีโอยูเดินทาง บูชาสังเวชนียสถาน 4 ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ระหว่างวันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 เอาบุญมาฝากทุกท่าน

307780026_5526054080774837_8219071067245170158_n

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพกองทุนการศึกษาทุกท่าน กับวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565

DOU สนับสนุนพระภิกษุเรียนฟรีทั่วโลก

⇒  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ

⇒  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ตนเองและบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคมโลก

⇒  เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำและต้นแบบทางศีลธรรมแก่สังคม เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ

DOU ONLINE ON ZOOM

สั่งสมบุญ ออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีถวาย มหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญา ทุกวันพระเวลา 10.30-11.15 น.  “พิธีถวายทุนการศึกษา , ยารักษาโรค และ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน อธิษฐานจิต , อุทิศบุญให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ลิ้งเข้า ZOOM ⇒ WWW.DMC.TV/2564/ED/1

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 865 E.Monrovia Pl., Azusa,California 91702, USA และอีก 40 แห่งทั่วโลก

อาคาร 100 ปี

ศูนย์ประสานงาน DOU เลขที่ 23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สภาธรรมกายสากล

ติดต่อวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ต้นเดือนและงานบุญใหญ่ ที่เสา N26 หน้าห้องแก้วสารพัดนึก ฝั่งทิศเหนือ

การศึกษาควบคู่กับการ ฝึกฝนศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม มีความสุขที่แท้จริง

ศูนย์ประสานงาน DOU

ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 095-5191911

อีเมล์ : edu@dou.us

line ID : @dou-us

ศูนย์ประสานงาน DOU

P.O. Box 69 Khlong Luang, Pathumthani, 12120 Thailand

Contact Undergraduate School

Tel. +(66-9)55191911

 DOU ปริญญาโท

โทรศัพท์ : 086-326-3857

อีเมล์ : doumaster@dou.us

Contact Graduate School

Tel. +(66-9)58714925