เรียนรู้เรื่องราว " ความจริงของชีวิต"

ระบบการศึกษาทางไกล ที่ไร้ขอบเขตจำกัด

DOU

ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ( Dhammakaya Open University ' California )

"การศึกษานั้นเปลี่ยนชีวิตผู้ศึกษาให้สูงกว่าพื้นเดิมคนที่มีการศึกษาจะได้อะไรดีกว่า ประณีตกว่าผู้อื่น คนมีวิชาเท่ากับได้สมบัติจักรพรรดิ ใช้ไม่หมด"

โอวาท พระมงคลเทพมุนี

( สด จนฺทสโร)

ถวายกองทุนการศึกษา

ขอเชิญร่วมสนับสนุนกองทุนการศึกษา แด่พระภิกษุ – สามเณร เรียนฟรีทั่วโลก  ติดต่อ กัลฯ อุไรวรรณ  โทร.094 – 9541422

DOU ZOOM  การศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ช่องทางการให้ข้อมูลทางการศึกษา ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM (www.dmc.tv/ed/9)

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างบารมีกุศล ทุกวันพระกับ DOU ด้วยการปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

DOU STORY

ผลิตบัณฑิตผู้มีอุดมการณ์ และเป้าหมายชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์

” เพราะเราเรียนระบบทางไกล เมื่อศึกษา DOU แล้ว เราจะพบหนทางสู่ความสุข ความสำเร็จในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ ว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ปัญหาที่เราเคยเจอในชีวิต ปัญหาการงาน ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องมนุษยสัมพันธ์ เราจะแก้อย่างไรกันดี ไม่น่าเชื่อว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ให้แนวทางไว้อย่างดีเยี่ยม เรียนพุทธศาสตรบัณฑิต DOU เมื่อไหร่ เราจะก้าวไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เราจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง ไม่ใช่ชาวพุทธตามทะเบียนบ้านอีกต่อไป “

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

(สมชาย ฐานะวุฑฺโฒ)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

การจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาในการศึกษาอย่างอิสระได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ซึ่งได้จัดหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ปฐมนิเทศนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาใหม่ ในแต่ละภาคปีการศึกษา ในการเข้ามาร่วมเรียนรู้และรับฟังการถ่ายทอดบรรยายจากวิทยากรทางมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

กิจกรรม DOU เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ในส่วนที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างสมบูรณ์ผ่านสื่ออื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ

หลักสูตรคอร์สออนไลน์

ดีโอยู เปิดหลักสูตรพิเศษ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาตามที่ชอบได้ โดยผ่านระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์สื่อสาร แพลตฟอร์ม สื่อต่างๆที่ใช้ในบทเรียน ประกอบด้วย รูปภาพ เสียง ข้อความ วีดีโอ ทั้งผู้เรียน , ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยการใช้ E-mail, Chat, Social Network  ด้วยเหตุนี้การเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงเป็นเหมาะสำหรับทุกคน ,  เรียนได้ทุกเวลา

**คัดเลือก 3 วิชาที่ดีที่สุดในช่วงสถานการณ์โควิด**

กรอกสมัครเรียน รับสิทธิ์เรียนฟรี

รายวิชาคอร์สออนไลน์

พระครูวิบูลนิติธรรม

พระอาจารย์ประจำวิชา

พระปลัดนพดล สิริวํโส

พระอาจารย์ประจำวิชา

ดร.จอมพล สุภาพ

อาจารย์ประจำวิชา

ผู้อำนวยการคอร์สออนไลน์

081-4288399

สำนักงานมหาวิทยาลัย

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

วันจันทร์-เสาร์ ชั้น 2 อาคาร 3 อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  โทร. 093-0757997

สภาธรรมกายสากล

วันอาทิตย์ และวันอาทิตย์ต้นเดือน วันงานบุญใหญ่ ที่เสา N26 หน้าห้องแก้วสารพัดนึก ฝั่งตะวันออก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ชมรมประสานงาน DOU

ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 093-0757997

อีเมล์ :  info@dou.us  (สำหรับประเทศไทย)

อีเมล์ :  jp-dou@dou.us  (สำหรับประเทศอื่น)

line ID : @dou-us

DOU Liaison Office (Thailand)

P.O.Box 69 Khlong Luang, Pathumthani,

12120 Thailand

contact Undergraduate School

Tel. +(66-9) 30757997, +(66-9) 68709781

Email : info@dou.us, english@dou.us

ระดับปริญญาโท

โทรศัพท์ : 086-326-3857

อีเมล์ : doumaster@dou.us

Contact Graduate School

Tel. +(66-9) 58714925  

Email : doumaster@dou.us