ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya Open University California

Line @ DOU-US

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ขอเชิญร่วมถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ-สามเณรเรียน DOU  ถวายวัดต่างๆทั่วไทยและวัดศูนย์สาขาต่างประเทศ เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 

DOU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และเปิดรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันทึ่ 4 กันยายน 2565 สมัครเรียนได้ที่ ศูนย์ประสานงาน DOU หรือ วันอาทิตย์ที่สภาธรรมกายสากลได้ ที่บูธ N 26 หรือทาง  www.dou.us โทร. 09-5519-1911 

ขอเชิญร่วมเดินทางสัมผัสอารยธรรมดินแดนแห่งตำนานกว่า 2600 ปี สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และที่ปฐมเทศนา และสถานที่ต่างๆ  ในวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2566 ในกิจกรรม “ตามรอยพระศาสดา สู่แดนพุทธภูมิ ” ติดต่อสอบถามที่ โทร. 081-429-1974

ปฏิทินภาคการศึกษา 2/2565

สมัครใหม่/ลงทะเบียน
24 กรกฎาคม - 4 กันยายน 2565
เปิดภาคเรียน
24 กรกฎาคม 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
3 กันยายน 2565
สอบปลายภาค / รับข้อสอบ
6 - 22 ตุลาคม 2565
ส่งข้อสอบ
23 - 31 ตุลาคม 2565
ประกาศผลสอบ
27 พฤศจิกายน 2565

สั่งสมบุญออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีถวาย มหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญา ทุกวันพระเวลา 10.30-11.15 น.  “พิธีถวายทุนการศึกษา , ยารักษาโรค และ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน อธิษฐานจิต , อุทิศบุญให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ลิ้งเข้า ZOOM ⇒ WWW.DMC.TV/2564/ED/1

สำนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 865 E.Monrovia Pl., Azusa,Calirornia 91702, USA และอีก 40 แห่งทั่วโลก

ศูนย์ประสานงาน DOU

อาคาร 100 ปี คุณยายฯ ชั้น 2 โซน อาคาร 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สภาธรรมกายสากล

ติดต่อวันอาทิตย์ และงานบุญใหญ่ ที่เสา N26 หน้าห้องแก้วสารพัดนึก ฝั่งตะวันออก

ชมรมประสานงาน DOU

ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร.  095-5191911

อีเมล์ :  edu@dou.us  

line ID : @dou-us

DOU Liaison Office (Thailand)

P.O.Box 69 Khlong Luang, Pathumthani,

12120 Thailand

contact Undergraduate School

Tel.  +(66-9) 55191911

DOU ปริญญาโท

โทรศัพท์ : 086-326-3857

อีเมล์ : doumaster@dou.us

Contact Graduate School

Tel. +(66-9) 58714925