เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม

เปิดรับสมัครเรียน เทอม 2/2564 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564

.

DOU ขอเชิญร่วมกิจกรรม ผ่าน ZOOM

"กิจกรรมสั่งสมบุญทุกวัน"

ภายใต้วิกฤตการณ์ COVID ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ DOU ได้จัดทำสื่อออนไลน์ในการสั่งสมบุญ โดยผ่าน Application "ZOOM" ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวัน คลิกที่(ตารางกิจกรรมบุญ)

ช่อง DOU ZOOM ONLINE

ขอเชิญร่วมพิธี "DOU แสงสว่างแห่งปัญญา" ทุกวันพระ เวลา 10.20-11.20 น.

COURSE ONLINE

เรียนพุทธศาสตร์ 14 วัน - เปิดรับสมัคร วันที่ 4-17 กรกฎาคม 2564 - ระยะเวลาเรียน วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2564 - สอบวัดผล วันที่ 1-7 สิงหาคม 2564 - ประกาศผลสอบ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

รายการพิเศษ

  • เรื่องเล่าวันเข้าพรรษา
  • ตอบคำถามข้อข้องใจ
  • บรรยายสรุปวิชาธัมมจักร์ฯ

  • English Dhamma Talk ep3
  • วัดระดับความรู้องค์รวม ปี 64
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

DOU Target

ผลิตบัณฑิตผู้มีอุดมการณ์ และเป้าหมายชีวิตในการเกิดมาเป็นมนุษย์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

(สมชาย ฐานวุฑฺโฒ MD.,Ph.D.)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

“เมื่อศึกษา DOU แล้ว เราจะพบหนทางสู่ความสุข ความสำเร็จในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ ว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ปัญหาที่เราเคยเจอในชีวิต ปัญหาการงาน ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องมนุษยสัมพันธ์ เราจะแก้อย่างไรกันดี ไม่น่าเชื่อว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ให้แนวทางไว้อย่างดีเยี่ยม เรียนพุทธศาสตรบัณฑิต DOU เมื่อไหร่ เราจะก้าวไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เราจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง ไม่ใช่ชาวพุทธตามทะเบียนบ้านอีกต่อไป “

DOU เปิดหลักสูตรคอร์สออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ชอบได้ตามสมัครใจ เป็นการเรียนผ่านเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ณ เลขที่ 865 E.Monrovia Pl., Azusa, California 91702, USA และมีสำนักงานกว่า 40 แห่งทั่วโลก

ศูนย์ประสานงาน DOU

ศูนย์ประสานงาน DOU อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ชั้น 2 โซนอาคาร 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สภาธรรมกายสากล

ติดต่อวันอาทิตย์ และงานบุญใหญ่ ที่เสา N 26 หน้าห้องแก้วสารพัดนึกฝั่งตะวันออก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สำหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ชมรมประสานงานดีโอยู เป็นตัวแทนจัดการด้านระบบการศึกษาในประเทศไทย

ชมรมประสานงาน DOU

ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 093-0757997

อีเมล์ :  info@dou.us  (สำหรับประเทศไทย)

อีเมล์ :  jp-dou@dou.us  (สำหรับประเทศอื่น)

line ID : @dou-us

DOU Liaison Office (Thailand)

P.O.Box 69 Khlong Luang, Pathumthani,

12120 Thailand

contact Undergraduate School

Tel. +(66-9) 30757997

Email : info@dou.us, english@dou.us

ระดับปริญญาโท

โทรศัพท์ : 086-326-3857

อีเมล์ : doumaster@dou.us

Contact Graduate School

Tel. +(66-9) 58714925  

Email : doumaster@dou.us