ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya Open University California ,USA

ทำบุญครบรอบ 18 ปี DOU

ทำบุญครบรอบ 18 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย วันเสาร์ ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 8.30 - 17.30 น. (APP ZOOM) www.dmc.tv/2564/ed/1 ID : 87427858209 Pass : 072

มหาสังฆทาน กองทุนการศึกษา

มหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญา ร่วมถวายกองทุนการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร ทั่วโลก ทุกวันพระ เวลา 10.20-11.20 น. ณ ห้อง DOU ZOOM

รายการพิเศษ

  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  • ธรรมะสบายๆ (ความกตัญญู)
  • จุดเริ่มต้นที่ธงธรรมชัย (โยม)
  • จุดเริ่มต้นที่ธงธรรมชัย (พระ)
  • จุดเริ่มต้นที่ธงธรรมชัย (พระ)
  • บรรยายสรุปวิชาธัมมจักรฯ

 consequatur.

เปิด DOU หยุดใจ เพื่อชนะภัยโควิด-19” สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม Zoom ต่อไป "บุญเท่านั้นที่สามารถสู้กับกระแสธารแห่งบาปได้ เว้นจากบุญแล้ว อย่างอื่นสู้ไม่ได้"

“เมื่อศึกษา DOU แล้ว เราจะพบหนทางสู่ความสุข ความสำเร็จในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อ ว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ปัญหาที่เราเคยเจอในชีวิต ปัญหาการงาน ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องมนุษยสัมพันธ์ เราจะแก้อย่างไรกันดี ไม่น่าเชื่อว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ให้แนวทางไว้อย่างดีเยี่ยม เรียนพุทธศาสตรบัณฑิต DOU เมื่อไหร่ เราจะก้าวไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เราจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง ไม่ใช่ชาวพุทธตามทะเบียนบ้านอีกต่อไป “

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

(สมชาย ฐานวุฑฺโฒ MD.,Ph.D.)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

สำนักงาน DOU

สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ณ เลขที่ 865 E.Monrovia Pl., Azusa, California 91702, USA และอีก 40 แห่งทั่วโลก

ศูนย์ประสานงาน DOU

ศูนย์ประสานงาน DOU อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ชั้น 2 โซนอาคาร 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สภาธรรมกายสากล

ติดต่อวันอาทิตย์ และงานบุญใหญ่ ที่เสา N 26 หน้าห้องแก้วสารพัดนึกฝั่งตะวันออก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

สำหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ชมรมประสานงานดีโอยู เป็นตัวแทนจัดการด้านระบบการศึกษาในประเทศไทย

ชมรมประสานงาน DOU

ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร. 093-0757997

อีเมล์ :  info@dou.us  (สำหรับประเทศไทย)

อีเมล์ :  jp-dou@dou.us  (สำหรับประเทศอื่น)

line ID : @dou-us

DOU Liaison Office (Thailand)

P.O.Box 69 Khlong Luang, Pathumthani,

12120 Thailand

contact Undergraduate School

Tel. +(66-9) 30757997

Email : info@dou.us, english@dou.us

DOU ปริญญาโท

โทรศัพท์ : 086-326-3857

อีเมล์ : doumaster@dou.us

Contact Graduate School

Tel. +(66-9) 58714925  

Email : doumaster@dou.us