มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya Open University

ศาตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

กิจกรรม DOU

กิจกรรม DOU เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ในส่วนที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้อย่างสมบูรณ์ผ่านสื่ออื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกันในฐานะพุทธศาสนิกชน การทนุบำรุงพระศาสนาโดยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ ถือเป็นประเพณีที่ดีงาม ทำให้ศาสนาดำรงอยู่ต่อไป เพื่อนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติต่อไป

ทอดบริวารกฐินเส้นทางพระผู้ปราบมาร

บริวารกฐินเส้นทางพระผู้ปราบมาร กำหนดหลังออกพรรษาทุกปี ได้มีกิจกรรมบูชาคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย บรรดาศิษยานุศิษย์ได้ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม แด่ท่านเจ้าอาวาส ทั้ง 7 แห่ง

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์นักศึกษากับพระอาจารย์

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และเสริมทักษะการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตามสถานที่ต่างๆ ที่ปรากฎในบทเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

ว่าที่บัณฑิต DOU

การศึกษาของระบบการศึกษา DOU เป็นการศึกษาระบบทางไกล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญทุกท่าน สามารถศึกษาพระพุทธศาสนาไปพร้อมกับการปฏิบัติภาระกิจการงานต่างๆได้ ลูกๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ขอให้ตั้งใจ ศึกษา ฝึกฝน จนจบหลักสูตร ลูกๆที่ยังไม่ได้เรียน ก็ขอให้หาโอกาสมาสมัครเรียน จะได้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ตามแบบอย่างขอบัญฑิตในกาลก่อน ความรู้ที่ได้ก็จะเป็นศาตร์ชาติปัญญา ติดตัวไปในภาพเบื้องหน้า

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย

ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

สัมมนาประมวลความรู้องค์รวม

หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาครบหลักสูตรรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้นักศึกษาเลือกระหว่างสอบเพื่อจบการศึกษา กับ การอบรมสัมมนา โดยนักศึกษาบางส่วนได้เลือกการอบรมสัมมนา ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาประมวลความรู้องค์รวมขึ้นทุกปี ที่ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

เป็นเส้นทางของสถานที่สำคัญ 7 แห่ง ที่เกี่ยวกับหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

น้องก้อย

ถวายภัตตาหารพระธรรมยาตรา

จัดถวายภัตตาหาร แด่พระธรรมยาตรา ตลอดทั้งเดือน ประจำปี 2562

ทัศนศึกษาสังเวชนีสถาน

จัดกิจกรรม สักการะสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา สถานที่ปรินิพพาน ที่ประเทศอินเดียและเนปาล แก่นักศึกษาและสาธุชนทั่วไป

บริวารกฐินเส้นทางพระผู้ปราบมาร

น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมและบริวารกฐินถวายแด่ท่านเจ้าอาวาส ท่านประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ ทุกวัดในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ทั้ง 7 แห่ง

สัมมนาความรู้องค์รวม

สัมมนาความรู้องค์รวมแก่นักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

ถวายกองทุนการศึกษา

ครบรอบ 17 ปี DOU ได้จัดถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ทั่วโลก ที่อาคารอเนกประสงค์โถงช้าง วัดพระธรรมกาย

ตามรอยพระไตรปิฏก

จัดกิจกรรมตามรอยพระไตรปิฏก ตามสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น พระปฐมเจดีย์ , พุทธมณฑล , ภูเขาทอง วัดสระเกศ

ชมรมประสานงาน DOU

ตู้ ป.ณ. 69 ปณจ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร.  095-5191911

อีเมล์ :  edu@dou.us  

line ID : @dou-us

DOU Liaison Office (Thailand)

P.O.Box 69 Khlong Luang, Pathumthani,

12120 Thailand

contact Undergraduate School

Tel.  +(66-9) 55191911

 

DOU ปริญญาโท

โทรศัพท์ : 086-326-3857

อีเมล์ : doumaster@dou.us

Contact Graduate School

Tel. +(66-9) 58714925