ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya Open University

Line @ DOU-US

ต้อนรับคณะ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินี
  • ต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินี

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย(DOU) ให้การต้อนรับ คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินี (Lumbini Buddhist University)พร้อมคณะนักศึกษาลามะ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

นำโดย พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย เปรียญธรรม 9 ประโยค (ดร.) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, พระมหาวุฒิชัย ปญฺญาวุฑฺโฒ หัวหน้ากองประสานงาน DOU และพระอาจารย์ถาวร ถาวโร เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรม ประจำเมืองธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล

  • ต้อนรับคณะบดีคณะพุทธศาสตร์

ได้ให้การต้อนรับ Dr.Manik Ratna Sakya คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินีพร้อมคณะนักศึกษาลามะ ในระดับชั้นปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินี (Lumbini Buddhist University) ประเทศเนปาล  เพื่อมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตั้งแต่วันที่ 3-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รวมทั้งได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินธรรมชัยและพิธีบูชาข้าวพระ ในวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกายด้วย

 

 
ทั้งนี้ทางพระอาจารย์ถาวร ถาวโรได้เมตตานำคณบดี, คณะครูอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย นำชมสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาและกิจกรรมงานเผยแผ่ของวัดพระธรรมกาย
📚รวมทั้งรับชมสื่อ vdo ณ ห้องชมสื่อประวัติวัด ชั้น 2 พร้อมเข้าชมนิทรรศการแนวคิด ประวัติการสร้างวัด และมหาปูชนียาจารย์ ชั้น 4 อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ เพื่อเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของวัดพระธรรมกาย ในฐานะองค์กรพระพุทธศาสนาร่วมสมัย ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
🌟พร้อมทั้งถ่ายทอดปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ให้ทางคณะได้เข้าใจ เพื่อเป็นกำลังใจในการสืบสานงานพระพุทธศาสนาในประเทศเนปาลต่อไป
🌈จากนั้น คณะฯ ได้เข้ากราบสักการะ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ และเดินทางไปกราบสักการะพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และ
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล
📕ซึ่งโครงการฯนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
เพื่อการพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติในอนาคตของทั้งสองมหาวิทยาลัย
📌ที่ได้ทำร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย (DOU) และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินี (Lumbini Buddhist University)โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา
🙏ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกรูป ทุกท่าน
 
คณบดีคณะพุทธศาสตร์พร้อมคณะนักศึกษาลามะ จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินี (Lumbini Buddhist University) ประเทศเนปาล เข้ากราบและมอบของที่ระลึก แด่หลวงพ่อทัตตชีโว ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย
ในวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา
🪷มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย(DOU) นำโดย พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย เปรียญธรรม 9 ประโยค (ดร.) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, พระมหาวุฒิชัย ปญฺญาวุฑฺโฒ หัวหน้ากองประสานงาน DOU และพระอาจารย์ถาวร ถาวโร เจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรม ประจำเมืองธัมมัสถาลิ ประเทศเนปาล
🙏ได้ให้การต้อนรับ Dr.Manik Ratna Sakya คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินีพร้อมคณะนักศึกษาลามะ ในระดับชั้นปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินี (Lumbini Buddhist University) ประเทศเนปาล
🌟ทั้งนี้ ทางพระอาจารย์ถาวร ถาวโร ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ความเป็นอยู่ และการอบรมพระภิกษุ-สามเณรของวัดพระธรรมกาย
🌷โดยมีพระอาจารย์ที่ดูแลงานอบรม ได้กล่าวให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง ณ ค่ายจองแชมป์ กุฏิสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม, หมู่บ้านบรรลุธรรม ส่วนงานอบรมพระนวกะและวิหารคด7 ซึ่งเป็นส่วนงานอบรมพระธรรมทายาท
🏢โดยพระอาจารย์ที่ดูแลงานอบรม ได้ต้อนรับปฏิสันถารบรรยายและนำชมพื้นที่ต่างๆ ทั้งห้องน้ำ และความเป็นอยู่ในที่พักและอาคารเรียน เป็นอย่างดี
🌟ทั้งนี้ทางพระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ได้เมตตานำคณะฯ เข้ากราบหลวงพ่อทัตตชีโว ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย
🎁โดยทาง Dr.Manik Ratna Sakya ได้เข้ากราบและมอบของที่ระลึก แด่หลวงพ่อทัตตชีโว นอกจากนี้ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาภายในประเทศไทยและประเทศเนปาล
📝ว่าด้วยพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและวัดวาอาราม ที่สร้างมาได้ขนาดนี้ ก็เพราะได้ชาวอินเดียและชาวเนปาล ช่วยกันรักษา, สืบทอดและส่งต่อมาให้รุ่นต่อรุ่น
🪷ดังนั้นตอนนี้ ขอให้ทุกท่าน ช่วยกันนำพระพุทธศาสนากลับคืนไปที่ประเทศเนปาล และทำหน้าที่ชาวพุทธ ช่วยกันศึกษาธรรม, ปฏิบัติธรรม, เผยแผ่ธรรมและปกป้องธรรม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรือง ดังเช่นครั้งพุทธกาล
📌ซึ่งทางวัดพระธรรมกาย ก็ได้จัดทำหนังสือบทฝึกสติสัมปชัญญะ ผ่านกิจวัตรความดีสากลให้กับสถานศึกษา เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเยาวชนไทย
📒ทำให้ทางคณบดี, คณาจารย์และนักศึกษาลามะทุกท่าน เกิดความสนใจเนื้อหาภายในหนังสือเป็นอย่างมาก
▶️ส่วนทางด้านคณะฯจากประเทศเนปาล ก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนและให้ความร่วมมือทางพระพุทธศาสนา ในด้านการศึกษา รวมไปถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น จะต้องพึ่งพาองค์กรพุทธ ที่มีความพร้อมในทุกด้าน
📖ซึ่งทางวัดพระธรรมกาย ก็เป็นต้นแบบที่ดีเยี่ยมในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาองค์กรเชิงพุทธที่ดี
🙏โดยในช่วงท้าย หลวงพ่อทัตตชีโว เมตตาตอบคำถามเรื่องการปฏิบัติธรรม ทำให้ทางคณะฯ เกิดความสนใจในการปฏิบัติธรรมและวิชชาธรรมกายเป็นอย่างมาก และขอนำไปประพฤติปฏิบัติและเผยแผ่ในประเทศเนปาลต่อไป
🪷หลังจากนั้น หลวงพ่อทัตตชีโว เมตตามอบองค์พระประธาน ให้แก่ผู้แทนคณะฯ คือ Dr.Manik Ratna Sakya เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินี ประเทศเนปาลต่อไป
🎁รวมทั้งคณะฯทุกท่านได้รับหนังสือและพระของขวัญ จากหลวงพ่อทัตตชีโว เพื่อไว้เป็นเครื่องตรึกระลึกกันทุกคน
✨️หลังจากนั้น ทางคณะฯได้ถวายปัจจัยและของที่ระลึก คือผ้าเนื้อดีจากประเทศเนปาล แด่หลวงพ่อทัตตชีโว
🌈โดยทางคณะฯ มีความปลื้มปิติใจในความเมตตาของหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นอย่างยิ่ง
🚩การมาเยี่ยมชมพร้อมทั้งศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะฯได้รับการต้อนรับปฏิสันถารและดูแลเป็นอย่างดีจากทุกส่วนงานภายในวัดพระธรรมกาย รวมทั้งได้รับองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งด้านการบริหารและการฝึกอบรม
🌷ซึ่งทางคณะฯ มีความตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร นอกจากนี้จะนำความรู้เหล่านี้ ไปเป็นแนวทางในการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนา ในประเทศเนปาลต่อไป
📕โดยโครงการฯนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
เพื่อการพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติในอนาคตของทั้งสองมหาวิทยาลัย
📌ที่ได้ทำร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย (DOU) และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินี (Lumbini Buddhist University)โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา
🙏ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกรูป ทุกท่าน🙏