ศาสตร์เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya Open University

Line @ DOU-US

เจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ

จักรวาลวิทยาและกฎแห่งกรรม

ปี 2566

เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี

วันสถาปนา มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย